Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
8302

I C 2129/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2014-10-30

Data publikacji: 2015-01-29

trafność 100%

Istotność:

sygn. akt: I C 2129/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2014 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR del. do SO Tomasz Józkowiak Protokolant: prot. sąd. Anita Kubale po rozpoznaniu w dniu 16 października 2014 r., w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko Agencji Nieruchomości Rolnych w W. , Oddział Terenowy w P. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 3.202.863 zł (trzy
Czytaj więcej»

I C 2245/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-09-29

Data publikacji: 2015-12-31

trafność 100%

Istotność:

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w tym WYROK ZAOCZNY wobec pozwanych ad.3 (...) z/s w G. , ad.6 (...) sp. z o.o. z/s w K. , ad.10 Agencja (...) sp. z o.o.z/s w S. , ad.16 P.U.H. (...) z/s w B. i ad.19 (...) sp. z o.o. z/s w K. Dnia 29 września 2015 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSO Renata Pelz Protokolant: st. sekr. sąd. Maria Kaczmarek po rozpoznaniu w dniu 22.09.2015 r. w Poznaniu sprawy z powództwa H. F. przeciwko 1/ (...) sp. z o.o. z/s w R. , 2
Czytaj więcej»

I C 2393/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-12-28

Data publikacji: 2018-03-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I.C 2393/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Agnieszka Wieczorek Protokolant: st.prot.sąd. Agnieszka Krzyżaniak po rozpoznaniu w dniu 06 grudnia 2017 r. w Poznaniu sprawy z powództwa E. M. , R. M. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w P. o zapłatę oraz sprawy z powództwa E. M. , R. M. przeciwko (...) Sp. z o. o. z siedzibą w P. o zapłatę I 1. zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzi
Czytaj więcej»

I C 2409/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-07-18

Data publikacji: 2018-09-28

trafność 100%

Sygnatura akt I C 2409/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poznań, dnia 18 lipca 2018 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Wieczorek Protokolant: st. sekr.sąd. Maria Kaczmarek po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2018 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa A. C. i małoletniego K. C. (1) działającego przez matkę A. C. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego Towarzystwo (...) S.A. z siedzibą w W
Czytaj więcej»

I C 2426/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2014-11-19

Data publikacji: 2015-01-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I.C 2426/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Agnieszka Wieczorek Protokolant: st.prot. sąd. Agnieszka Krzyżaniak po rozpoznaniu w dniu 05 listopada 2014 r. w Poznaniu sprawy z powództwa J. M. (1) , J. M. (2) przeciwko B. W. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli 1 oddala powództwo; 2 kosztami sądowymi obciąża powodów w zakresie przez nich poniesionym; 3 zasądza od powodó
Czytaj więcej»

I C 1903/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2014-11-12

Data publikacji: 2015-02-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: obciążenie darowanej z pokrzywdzeniem wierzycieli, nieruchomości po podpisaniu zaskarżonej czynności prawnej, nie powoduje zerwania związku przyczynowego między tą czynnością a skutkiem w postaci pokrzywdzenia wierzycieli.
I C 1903/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 listopada 2014 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu - Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Anna Goździewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Blandyna Kaczmarek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 października 2014 r. w Poznaniu sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) z siedzibą w B. przeciwko B. W. S. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną 1 Uznaje za bezskuteczną wobec powoda umowę d
Czytaj więcej»

I C 1903/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-03-15

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 1903/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Agnieszka Wieczorek Protokolant: p.o. stażysty Agnieszka Maderak po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2017 r. w Poznaniu sprawy z powództwa T. H. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w G. o zapłatę 1 Umarza postępowanie co do kwoty 1.290,45 zł; 2 Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 220.709,26 zł
Czytaj więcej»

I C 1935/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-05-11

Data publikacji: 2018-06-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I.C 94/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZAOCZNY W STOSUNKU DO POZWANEGO M. N. (1) Dnia 11 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Agnieszka Wieczorek Protokolant: st. sekr sąd. Maria Kaczmarek po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2018 r. w Poznaniu sprawy z powództwa L. Ł. (1) , S. Ł. przeciwko Z. K. , M. N. (2) , J. R. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz powódki L. Ł. (1) kwotę 14.382,50 złotych (czternaście tys
Czytaj więcej»

I C 1940/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-02-06

Data publikacji: 2018-03-23

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lutego 2018 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSO Izabela Korpik Protokolant: po. stażysty Weronika Kowalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 stycznia 2018 r. w Poznaniu sprawy z powództwa Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko M. P. (1) o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 205.895,68 zł (dwieście pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt osiem gros
Czytaj więcej»

I C 2019/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2014-10-08

Data publikacji: 2015-02-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I.C 2019/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 października 2014 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Agnieszka Wieczorek Protokolant: st.prot. sąd. Agnieszka Krzyżaniak po rozpoznaniu w dniu 01 października 2014 r. w Poznaniu sprawy z powództwa Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w W. przeciwko (...) Sp. z o. o. w likwidacji w P. o zapłatę 1 nakazuje pozwanej (...) Sp. z o. o. w likwidacji w P. , aby zapłaciła powodo
Czytaj więcej»